เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ดังนี้ 1. การรับฟังสารเนื่องในวัน อปพร. และกล่าวคำปฏิญาณ 2. การมอบบัตรประจำตัวให้ อปพร.ทุกท่าน (13 ภาพ) [22 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [3 กุมภาพันธ์ 2566]
เป็นประธานในการเปิดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กล่าวให้โอวาสกับเด็กๆ คำขวัญวันเด็ก และร่วมมอบของรางวัลให้กับการแสดงของเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (27 ภาพ) [14 มกราคม 2566]
มอบหมวกกันน็อคแก่เด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโพนสูง (12 ภาพ) [16 ธันวาคม 2565]
ส่งมอบถังขยะเปียกให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนสูง (20 ภาพ) [8 ธันวาคม 2565]
ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโพนสูง (20 ภาพ) [7 ธันวาคม 2565]
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (10 ภาพ) [21 พฤศจิกายน 2565]
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กิจกรรม เปิดเมืองไชยวานท่องเที่ยวในชุมชน (20 ภาพ) [14 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านคำม่วง (4 ภาพ) [26 ตุลาคม 2565]
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (6 ภาพ) [23 ตุลาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)