เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนสูง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
photo ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
photo โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระชารดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลโพนสูง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
photo โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77
photo โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง สามารถแจ้งความประสงค์ขออนุญาตดูและสำรองข้อมูลภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file อาสาบริบาล ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2