เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้4,012
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)13,167
ทั้งหมด 31,854

check_circle ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพนสูงinsert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย [3 กรกฎาคม 2566]
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 [15 พฤษภาคม 2566]
เทศบาลตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ดังนี้ 1. การรับฟังสารเนื่องในวัน อปพร. และกล่าวคำปฏิญาณ 2. การมอบบัตรประจำตัวให้ อปพร.ทุกท่าน (13 ภาพ) [22 มีนาคม 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
26/09/2566
26/09/2566
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตบ.
25/09/2566
26/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร.
25/09/2566
26/09/2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กพส.
25/09/2566
26/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ