เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
description แผนยุทศาสตร์การพัฒนา 2559 - 2563
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo แผนพัฒนา 3 ปี 2560 - 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
description แผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นำส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1