ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดตรวจสารเสพติด (โครงการตรวจสารเสพติดในเยาวชนและกลุ่มทำงานประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง