ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เขต 2 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง