เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1