messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
ประกาศเรียกประชุมสมัยที่4ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศเรียกประชุมสมัยที่3ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
ประกาศเรียกประชุมสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
ประกาศเรียกประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2